Doświadczenie zawodowe

Doświadczona fizjoterapeutka pracująca w Centrum Zdrowia Dziecka na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Neurologicznej, wykładowca na wydziale rehabilitacji AWF oraz na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, autorka wielu prac naukowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia pracy z niemowlakami opracowała dwa autorskie kursy: Dziecko Ryzyka- Ocena Neurorozwojowa oraz Ocena Wcześniaka- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem fizjoterapeutów! Za swoje osiągnięcia w dziedzinie fizjoterapii otrzymała indywidualną nagrodę II stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz Srebrny Medal „Zasłużony pracownik Służby Zdrowia” nadany przez Ministra Zdrowia

Doświadczenie zawodowe

 • 1979 – aktualnie – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Oddziale Neurologii Dziecięcej i w Oddziale Rehabilitacji Pediatrycznej al. Dzieci Polskich 20, Warszawa – pełny etat
 • 2008 – Doktor Nauk o Kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • 2008 – 2016 – Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Rehabilitacji – diagnostyka funkcjonalna i usprawnianie dzieci w wieku 0 – 18 lat, praca dydaktyczna obejmująca prowadzenie ćwiczeń i wykładów w zakresie rehabilitacji w pediatrii
 • Adiunkt w Katedrze Rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 • 2006 – 2016 SWPS Warszawa – wykłady z zakresu pediatrii i neurologii dziecięcej

Wykształcenie i odbyte szkolenia

 • magister rehabilitacji ruchowej
 • wczesne rozpoznawanie mózgowych porażeń dziecięcych i usprawnianie małego dziecka z mózgowym porażeniem
 • kurs AIB Vojta (Monachium, 1988)
 • studia podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji dziecięcej (Katowice, 1995)
 • kurs podstawowy E-Technik (metoda P. Hankego) (Katowice, 1996)
 • kurs I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej (Warszawa, 2004)
 • komunikacja pozawerbalna (2004)
 • grupa jako czynnik wspomagający proces uczenia się w systemie kierowanego nauczania (2005)
 • terapia psychomotoryczna (Warszawa, 2006)
 • metoda Prechtla (Warszawa, 2006)
 • Kinesio Taping (Warszawa, 2006)
 • kurs doskonalący – Ilościowa analiza chodu w praktyce klinicznej (2006)
 • kurs The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice (TIMP) (Warszawa, 2007)
 • kurs II stopnia – Diagnoza I Terapia Integracji Sensorycznej (Warszawa, 2008)
 • kurs stabilizacji – moduł I i moduł II (Warszawa, 2008)
 • Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej (2008)
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF (Warszawa, 2009)
 • PNF w pediatrii (Warszawa, 2010)
 • PNF rozwijający (Warszawa, 2010)
 • Medical Tapping Concept w pediatrii (Kraków, 2011)
 • asymetria posturalna u niemowląt I dzieci (Warszawa, 2011)
 • Metoda DNS (Rehabilitation Prague School) (Kielce, 2011)
 • wielowymiarowa terapia manualna stóp (Wrocław, 2013)
 • kurs doskonalący – Opieka geriatryczna (Kraków, 2013)
 • analiza chodu z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (2013)
 • terapia tkanek miękkich w pediatrii (2015)
 • współczesne kierunki protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych i tułowia (2015)
 • zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży (2016)
 • zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia (2016)
 • farmakoterapia (2016)

Umiejętności komunikacyjne i zawodowe

 • dobre umiejętności komunikacyjne zdobyte poprzez doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora fizjoterapeutów
 • umiejętność kierowania grupą aktualnie odpowiedzialna za pracę 10 osobowego zespołu NZOZ Maluch
 • dobra znajomość wdrażania procedur terapeutycznych w publicznym ZOZ ( Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka ) i niepublicznym NZOZ
 • umiejętność prowadzenia kursów z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej wykazując praktyczną umiejętność działania
 • warsztaty neurologopedii

Publikacje

 • J. Stępowska, A. Matlęga, M. Łukowicz, Ocena rozkładu napięcia mięśniowego niemowląt zdrowych i z uszkodzeniem OUN
 • J. Stępowska, A. Matlęga, A. Kloze, A. Stępień, Przegląd współczesnych metod diagnostycznych i fizjoterapeutycznych stosowanych u dzieci ze stopą płasko-koślawą oraz nadmierną koślawością stawów kolanowych
 • J. Stępowska. K. Graff, Badanie wpływu stosowania wyrównania w przypadku skrócenia kończyny dolnej na wybrane parametry miednicy i kręgosłupa u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa
 • J. Stępowska, K. Graff, Influence of premature birth on motor development and frequency of scoliosis in school age children
 • Jolanta Stępowska, Ocena tempa rozwoju psychomotorycznego dzieci z zespołem Downa
 • Anna Matlęga, Jolanta Stępowska, Krzysztof Graff, Wpływ asymetrii niemowlęcej na wskaźniki POTSI i ATSI u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – doniesienia wstępne
 • Anna Kloze, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agnieszka Stępień, Jolanta Stępowska, Agata Kuźmicka, Małgorzata Łukowicz, Wpływ testu TIMP na kształtowanie postaw rodziców niemowląt z zespołem Downa w procesie terapeutycznym
 • Nina Lenartowicz, Jolanta Stępowska, Porównanie wyników uzyskiwanych przez niemowlęta zakażone wirusem cytomegalii w testach Denver oraz TIMP. Związek otrzymanych wyników z wybranymi czynnikami ryzyka
 • Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska, Zenon Kidoń, Ireneusz M. Kowalski, Stanisław Pietraszek, Wojciech Kiebzak, Jolanta Stępowska, Disturbance of postural control in children with himiplegic cerebral palsy
 • Jolanta Stępowska, M. Milczarek, Krzysztof Graff, Ocena pracy stawów skroniowo-żuchwowych i symetrii twarzy z wrodzonym mięśniowym kręczem szyi
 • Krzysztof Graff, M. Bogucka, Jolanta Stępowska, Ocena siły mięśniowej kończyn dolnych pacjentów z wrodzoną łamliwością kości poddanych treningowi wibracyjnemu
 • Jolanta Stępowska, Janusz Domaniecki, Katarzyna Federczyk, Rozwój psychomotoryczny niemowląt oraz jakość ruchów globalnych jako wyznaczniki oceny rozwoju ośrodkowego układu nerwowego
 • Krzysztof Graff, M. Bogucka, Jolanta Stępowska, Ocena siły mięśniowej kończyn dolnych pacjentów z wrodzoną łamliwością kości poddanych treningowi wibracyjnemu
 • Europejska konferencja Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania, Uwarunkowania osiągnięcia samodzielności w czynnościach codziennych przez dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym 

Członkostwo

 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • Fizjoterapia Polska
 • Towarzystwo Integracji Sensorycznej